Legendarny Wrocław

    Nepomucen

  1. Trasa I: Kluskowa Brama i inne legendy Ostrowa Tumskiego, podczas spaceru po najstarszej części miasta – Ostrowie Tumskim (od Bramki Kluskowej przy kościele św. Idziego, przez pl. Kościelny do Mostu Tumskiego, zwanego Mostem Miłości) poznamy najbardziej znane i najstarsze legendy i zabytki Wrocławia, m.in. historię śląskiej kluski, kamiennej głowy na wieży katedralnej, sporu pomiędzy księciem a wrocławskim biskupem, przy okazji obejrzymy wrocławską Katedrę, najstarszy kościół św. Idziego, dwupoziomowy kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja, rzeźbę św. Jana Nepomucena oraz słynne kłódki na tzw. Moście Miłości. W czasie wycieczki jest możliwość wjazdu na wieżę widokową Katedry wrocławskiej (5 zł). Czas trwania: około 2 godz.
  2. Trasa II: Mostek Pokutnic i inne legendy Starego Miasta, spacer po wrocławskim Rynku i uliczkach Starego Miasta ( ul. Szewska, św. Mikołaja, Więzienna). W czasie spaceru przyjrzymy się zabytkowym rynkowym kamieniczkom, Ratuszowi oraz gotyckim kościołom św. Marii Magdaleny i św. Elżbiety, usłyszymy związane z tymi obiektami wrocławskie podania, m.in. Dzwon Grzesznika, Mostek Pokutnic. W czasie wycieczki jest możliwość wejścia na punkty widokowe – Mostek Pokutnic w kościele Marii Magdaleny (2 i 4 zł) lub wieżę kościoła św. Elżbiety (5 zł). Czas trwania: około 2 godz.
  3. Wrocław - Most Pokutnic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *